ΕΛΓΕΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ :
Δ.Α.13, Ο.Τ.31, Β’ Φάση
Τ.Κ. 570 22, Τ.Θ. 1076
ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, Δήμος Δέλτα
Ν. Θεσσαλονίκης
Τηλ.: 2310 – 779 700
Fax.: 2310 – 752 335
ΕΛΓΕΚΑ ΑΘΗΝΑ : 
Αγ. Ιωάννου Θεολόγου 60
136 77 Αχαρνές – Αττική
Τηλ.: 210 – 24 15 100
Fax.: 210 – 24 05 859
E-mail: info@elgeka.gr